Prieš 30 metų rinkimuose buvo sprendžiamas Lietuvos likimas


Prieš 30 metų 1990 m. vasario 24 dieną rinkimuose buvo sprendžiamas Lietuvos likimas. Dėkoju už Lietuvos prikėlimą vilčiai, už ryžtą ir pasiaukojimą kiekvienam asmeniškai – Sąjūdžio atsakingiems sekretoriams, Sąjūdžio rinkimų šabų nariams, Sąjūdžio eiliniams, Sąjūdžio juodadarbiams (kaip save vadindavome juokais), matomiems ir nematomiems, žinomiems ir nežinomiems, rinkimų organizatoriams, padėjėjams ir savanoriams, skaičiavusiems balsus, stebėjusiems rinkimus, dailininkams, kūrusiems plakatus ir rinkimų agitacinius lapelius, fotografams ir žurnalistams, įamžinusiems tas nuostabias akimirkas, ir daugeliui kitų, kurių neįkainojamą indėlį mena tas metas.

Rinkimus laimėję Sąjūdžio deputatai įvykdė Tautos valią ir Sąjūdžio rinkimų programą. 1990 m. kovo 11-ąją buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė ir Lietuva pražydo Laisvės pavasario žiedais.

Negalėdama šiandien būti kartu su Jumis visais ir visus apkabinti, tardama AČIŪ, jaučiu, kad esame lyg vienos šeimos nariai – Sąjūdžio bendražygiai, nesvarbu, kiek metų jau prabėgo.

Linkiu stiprios sveikatos, neišsenkamos energijos, naujų susitikimų ir tvirtos dvasios saugant Sąjūdžio idealus.

 

Eilinė sąjūdietė, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rinkimų štabo narė

Angonita Rupšytė

 

Andriaus Petulevičiaus nuotraukoje Angonita Rupšytė 1990 m. vasario 24 d. apie 23 valanda vakaro. Štabe visi jau buvo linksmi, džiaugėsi pergale.