Fotografai gali būti šalia vienas kito, bet vaizdą matyti skirtingai


(Kęstučio Vanago nuotrauka / „Architektūra“, Kęstučio Vanago nuotrauka)

Kęstutis Vanagas: „Fotografai gali būti šalia vienas kito, bet vaizdą matyti skirtingai“

 

Likus kiek daugiau nei savaitei iki fotografijų konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“ pabaigos paskelbti komisijos nariai, kurie vertins fotografų darbus.

Vertinimo komisiją sudarys trys savo srities profesionalai Juozas Šalkauskas, Jonas Staselis ir Kęstutis Vanagas. Pastarasis komisijos narys pasidalino savo mintimis apie vykdomą fotografijų konkursą.

Pasak K.Vanago fotografija tėra įrankis išreikšti savo pasaulėžiūrą. Visa kita yra fotografo galvoje, nuo to kaip fotografas žiūri į pasaulį, tai matysis ir kuriamuose darbuose.

„Paimkime paprastą pavyzdį. Yra du fotografai. Vienas stovi kalno papėdėje ir skundžiasi, jog mato tik akmenis ir purvą. O kitas iš viršaus šaukia: „Koks didingas peizažas, koks dangus, kokia saulė, kokios gražios ir snieguotos kalnų viršukalnės“, - viskas priklauso nuo mūsų sąmonės platumo, fotografai yra visai šalia vienas, tačiau vaizdą mato skirtingai, tas yra labai svarbu, lygiai taip pat yra ir su religijomis, sako K.Vanagas.

Fotografas prisiminė kelionę į Indiją, kurioje stebėjo indų dvasininko apeigas. Išvydęs kaip mažame kambarėlyje gieda dvasininkas, negalėjo patikėti. Aplankė jausmas, tartum tai būtų lietuviška bažnyčia. Indo giedamos giesmės intonacija, muzikinė forma kone identiška katalikų dvasininkams. O juk indų religijų istorija yra kur kas senesnė nei Romos katalikų.

„Skirtingų religijų etika ta pati. Visi nori būti laimingi, mylimi, elgtis dorai.  Skiriasi tik forma.

Indų filosofas Swamis Vivekananda yra pasakęs, kad visos upės suteka į vandenyną, bet dėl to didinga vandenyno gamta nė kiek nepakinta“, - religijų skirtumus ir panašumą sulygimo komisijos narys.

apmastymas kopija

„Apmąstymas“, Kęstučio Vanago nuotrauka

Apibendrindamas K.Vanagas pabrėžė, kad ši tema yra labai plati. Iš savo asmeninio archyvo K.Vanagas pasidalino trimis nuotraukomis. Nors tema ta pati, tačiau fotografijos yra visiškai skirtingos. Galime išvysti geometrines formas, šviesos žaismą, žmogaus išgyvenimus, peizažą, architektūrą bei istorijos virsmą. Pastaroji nuotrauka ypatinga, ji publikuojama pirmą kartą, o joje užfiksuota kaip nuo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios fasado nukabinama ateizmo muziejaus iškaba.

Ilgametis įvairių konkursų organizatorius Jonas Staselis tarsi paantrino kolegai. Pasak komisijos nario fotografai neretai apsiriboja siauru požiūriu ten, kur jis galėtų ir turėtų būti platesnis. Siunčiamose nuotraukose vyrauja bažnyčios ir kiti religiniai simboliai. Todėl, kol dar yra laiko fotografai skatinami išvaduoti savo kūrybinį potencialą.

Fotografijų konkursui teikti darbus galima iki birželio 16 d. (imtinai). Nuotraukas ar jų serijas siųsti per specialiai konkursui sukurtą nuotraukų įkėlimo sistemą adresu http://contest.photocircle.lt/.

Teikti galima nuo 2020 metų pradžios iki šių metų birželio 16 dienos sukurtas ar publikuotas šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, taip pat interneto leidiniuose), ar asmenine iniciatyva sukurtas fotografijas ir/ar jų ciklus. Nuotraukos turi atspindėti religijos ir įsitikinimų laisvės temą.

Vienas dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) pavienių fotografijų ir 2 (du) fotografijų ciklų, kurių vieną gali sudaryti iki 16 (šešiolika) fotografijų. Tiek pavienės nuotraukos, tiek fotografiniai ciklai bus vertinami kaip lygiaverčiai darbai.

Laimėtojai bus apdovanoti piniginėmis premijomis. Prizinis fondas – 600 eurų.

Pasibaigus konkursui, bus surengta kilnojama 40-ties, geriausių darbų paroda, kuri keliaus po Lietuvą.

Su fotografijų konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“ nuostatais išsamiau galima susipažinti interneto svetainėse: https://religija.lt/ , www.lzs.lt.

Naujųjų religijų informavimo ir tyrimų centras kartu su LŽS ir NŽKA vykdo projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją“, finansuojamą per Aktyvių piliečių fondą pagal EEE finansinį mechanizmą (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).

istorijos virsmas

„Istorijos virsmas“, Kęstučio Vanago nuotrauka