Vladas Sokhinas (Rusija / Portugalija)

Vladas Sokhinas (Rusija / Portugalija)

RESTAVEK

Vladas Sokhinas 

Nūdienos Haityje daugiau nei 300 000 vaikų yra namų vergovės aukos. Haičio kreolai juos vadina „restavek“ – iš prancūzų kalbos „reste avec“, t. y. „būk su“. Daugelis skurdžiai gyvenančių tėvų neišgali išmaitinti savo vaikų ir perleidžia juos turtingesnėms šeimoms, vildamiesi, kad jų vaikai gyvens geresnėmis sąlygomis ir galės gauti išsilavinimą. Tačiau dažniausiai, tik su retomis išimtimis, tokie „restavek“ vaikai tampa vergais, dirbančiais savo „šeimininkų“ namuose nuo aušros iki sutemų. Per dieną jie atneša tuzinus litrų vandens, ruošia valgį, skalbia, valo kiemą ir daro visus kitus namų ruošos darbus. Jiems neleidžiama miegoti lovoje, valgyti prie stalo kartu su šeimos nariais ar žaisti su kitais vaikais. Daugumai „restavek“ vaikų neleidžiama eiti į mokyklą, jie patiria buitinę ir lytinę prievartą.

Po 2010 metų žemės drebėjimo situacija Haityje ypač pablogėjo, daug vaikų  liko be namų ir  tėvų. Daugybė tokių vaikų tapo „restavek“. Šiandien net neturtingos šeimos turi porą ar trejetą „restavek“, su kuriais elgiasi blogiau nei turtingi žmonės.

Šalyje veikia net kelios nevyriausybinės organizacijos, siekiančios padaryti galą tokiam vaikų išnaudojimui. „Restavek“ laisvės fondas – viena jų. Jis suranda „restavek“ vaikų turinčias šeimas ir stengiasi įtikinti jų savininkus leisti vaikus į mokyklą, siūlydamas sumokėti už mokymą, mokyklines uniformas ir knygas.

Tačiau atrodo, kad padaryti galą vaikų vergijai vien tik nevyriausybinių organizacijų pastangų nepakanka. Haitiečiai, nusikratę šimtmečius trukusios vergijos, nedvejodami daro savus vaikus vergais. Nieko nestebina, kai turtinga šeima dovanoja nuotakai vaiką-vergą kaip vestuvinę dovaną. Šiandien mažai kas Haityje tiki, kad situacija artimiausiu metu galėtų kaip nors keistis. Nei vyriausybė, nei Bažnyčia, turinti didžiulę įtaką šalyje, neskuba smerkti šios baisios vaikų vergovės. Anot Jeano Robert'o Cadet'o, kuris pats anksčiau buvo „restavek“, o dabar yra žinomas kovotojas su „restavek“ sistema, haitiečiai įstengs išspręsti šią problemą tiktai nustoję išnaudoti savus vaikus. Deja, mažai kas girdi šį kreipimąsi ir iki šiol vis daugiau haitiečių vaikų tampa vergais. 

Vladas Sokhinas (Rusija, Portugalija) – nemažai laimėjimų gavęs fotografas-dokumentalistas, videografas ir multimedijų prodiuseris. Vlado darbuose atsispindi socialiniai, aplinkosaugos ir kultūros reiškiniai, ypač karinį konfliktą ar gamtos katastrofą išgyvenusiose zonose. Pastaruosius keletą metų Vladas fiksuoja žmogaus teisių ir sveikatos apsaugos problemas daugelyje besivystančių šalių, įgyvendina asmeninius projektus, bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis, Amnesty International organizacija bei kitomis tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vlado darbai eksponuojami tarptautinėse parodose, tarp jų Visa Pour L’Image ir Head On fotografijos festivaliuose, juos spausdina pasaulio leidiniai, kaip antai: International Herald Tribune, The Guardian, National Geographic Traveler, GEO, ABC, BBC, NPR, The Atlantic, Stern, Le Monde, Paris Match, Esquire, Das Magazin, WIRE Amnesty International, Sydney Morning Herald, Marie Claire, The Global Mail, Russian Reporter ir kiti.

 www.vladsokhin.com